X
تبلیغات
زولا

21

می‌دانم همین نوشته‌های بد خط و خنده‌آور و گاهی بدون هیچ ذوق ادبی روزی برایت خیلی زیبا خواهد شد. می‌دانم با شوق و اشتیاق این‌ها را خواهی خواند. می‌دانم، می‌شناسمت.