23

عجالتا نمی‌دانم چه اتفاقی برایم قرار است بیافتد، خسته، کلافه، غمگین و البته گاهی خوشحال... فقط فهمیدم اگر تلخی اتفاق افتاد نباید نگران بود.

بارها به من ثابت کرده که بالای سرم هست و طبق گفته‌های خودش اگر نشانه‌ها رو دنبال کنم به تو می‌رسم و وقتی لبخند روی صورت خدا نشست من به مقصود می‌رسم.